Your Daily Software Source

Kako ukloniti Windows Genuine Advantage

Jednostavno i efikasno rjesenje za uklanjanje Windows Genuine Advantage notifikacije

Kako-ukloniti-Windows-Genuine-Advantage Ukoliko koristite ilegalnu kopiju Windows Operativnog sistema, često puta se desi  da nakon određenog vremena iskoči notifikacija - Windows Genuine Advantage, koja ukazuje na ilegalnu kopiju Windows OS-a.

Ukoliko želite da se riješite ove notifikacije, preporučujemo Vam da preuzmete i instalirate aplikaciju - RemoveWGA.

Nakon instalacije, potrebno je ponovno pokretanje računara - restart, kako bi se riješili notifikacije.


Advertisements & Sponsored Links

Sponsored Links

Info Point

Sponsored Links