Framework

microsoft-net-framework

Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework je besplatan Windows patch koji je u izdan u trenutnoj 4.5.1 verziji.