Freefilesync

freefilesync

FreeFileSync

FreeFileSync je besplatna aplikacija za poređenje i sinkronizaciju foldera.