Lazni video web kamera

video2webcam

Video2Webcam

Video2Webcam je aplikacija koja omogućuje prikaz bilo kojeg videa kao sliku web kamere u bilo kojem chatu.