Peazip portable

peazip

PeaZip

PeaZip je besplatan program otvorenog koda koji omogućava upravljanje datotekama i arhivama. PeaZip je jedan od najomoćnijih alata za kompresovanje datoteka.


peazip-portable

PeaZip Portable

PeaZip Portable je prenosiva ( portable ) verzija popularnog besplatnog alata koji omogućava upravljanje arhivama i datotekama.