Q dir

q-dir

Q-Dir

Q-Dir je moćan file manager i pretraživač i odlična je alternativa za Windows Explorer.


q-dir-portable

Q-Dir Portable

Q-Dir Portable je prenosiva verzija moćnog file managera i pretraživača i odlična je alternativa za Windows Explorer.