Renamer

the-godfather

The GodFather

The GodFather je besplatna aplikacija koja omogućuje grupno preimenovanje audio datoteka koristeći Tag/naziv/informacije datoteka.


id3-renamer

ID3 renamer

ID3 renamer je besplatan alat koji omogućuje organizaciju muzičkih kolekcija tako što ćete urediti ID3 tagove.