Skype

skype

Skype

Skype je besplatan program koji omogućava pozive i video chat preko interneta.


skypelogview

SkypeLogView

SkypeLogView je besplatan program koji omogućuje čitanje log datoteka koje kreira Skype. Download SkypeLogView Free.


clownfish-for-skype

Clownfish for Skype

Clownfish for Skype je besplatna aplikacija koja se integrira unutar Skypea i omogućuje korisnicima da lako prevedu poruke na jezik koji žele.