System

sysinternals-suite

Sysinternals Suite

Sysinternals Suite je besplatan softverski paket koji sadrži sve potrebne alate za analizu pogrešaka u sustavu. Download Sysinternals Suite.


system-ninja

System Ninja

System Ninja je brz, snažan i učinkovit alat za optimizaciju sustava. Download System Ninja Free.


glary-utilities-free

Glary Utilities Free

Glary Utilities Free je besplatan paket alata za optimizaciju, čišćenje i zaštitu računala.


aida64-extreme-edition

AIDA64 Extreme Edition

AIDA64 Extreme Edition analizira vaš sustav i pokazuje vam instalirani softver i hardver. Download AIDA64 Extreme Edition.


process-explorer

Process Explorer

Process Explorer je besplatna aplikacija koja vam prikazuje sve detalje o trenutnim procesima na računalu. Download Process Explorer.


hwinfo32

HWiNFO32

HWiNFO32 je besplatan program koji vam pruža sve informacije o hardveru vašeg računala.


hwinfo32-portable

HWiNFO32 Portable

HWiNFO32 Portable je prenosiva verzija programa koji vam pruža sve informacije o hardveru vašeg računala.


hwinfo64

HWiNFO64

HWiNFO64 je besplatan program koji vam pruža sve informacije o hardveru vašeg računala ukoliko koristite 64-bitni sustav.


hwinfo64-portable

HWiNFO64 Portable

HWiNFO64 Portable je prenosiva verzija programa koji vam pruža sve informacije o hardveru vašeg računala ukoliko koristite 64-bitni sustav.


system-explorer

System Explorer

System Explorer je besplatan alat koji pruža detaljnu analizu računala, prikazujući vrijedne informacije o programima, procesima i mreži.