Video chat

video2webcam

Video2Webcam

Video2Webcam je aplikacija koja omogućuje prikaz bilo kojeg videa kao sliku web kamere u bilo kojem chatu.


manycam

ManyCam

ManyCam je koristan program koji omogućuje korištenje web kamere istovremeno u više programa kao i dodavanje raznih efekata na sliku.