Obrazac JS3100

Obrazac JS3100 - Prijava/Promjena/Odjava osiguranja

Obrazac JS3100 ključan je dokument koji detaljno pokriva sve aspekte prijave osiguranja.

Advertisements

Obrazac JS3100 se koristi za prijavu promjena ili odjavu obaveznog osiguranja u različitim slučajevima rada i zaposlenja, kao što su radni odnos, izabrana ili imenovana dužnost, rad u inostranstvu, samostalno preduzetništvo, i slično.

Obuhvaća podatke o obvezniku uplate doprinosa, uključujući identifikacioni broj, adresu i vrstu prijave, kao i detaljne podatke o osiguraniku poput imena, prezimena, adrese, emaila, stručne spreme, radnog vremena, osnove osiguranja, zanimanja, i drugih relevantnih informacija.

Kako pravilno popuniti Obrazac JS3100?

Obrazac Js3100 Prijava Promjena Odjava Osiguranika Bih

Da biste pravilno popunili Obrazac JS3100, koji se koristi za prijavu, promjenu, ili odjavu osiguranja, slijedite ove korake:

Prvi dio – Podaci o obvezniku uplate doprinosa

Evo detaljnih instrukcija za popunjavanje svih 8 tačaka prvog dijela obrasca JS3100:

 1. JIB/JMB: Unesite Jedinstveni identifikacioni broj obveznika uplate doprinosa, dodijeljen od strane Porezne Uprave. Ako je obveznik doprinosa organizaciona jedinica, upišite JIB dodijeljen toj jedinici.
 2. Naziv obveznika uplate doprinosa: Upisuje se zvanični naziv obveznika doprinosa, kako je registrovan u Poreznoj upravi.
 3. Adresa obveznika uplate doprinosa: Navedite adresu obveznika doprinosa, registrovanu u Poreznoj upravi.
 4. Grad i poštanski broj: Unesite grad i poštanski broj adrese obveznika doprinosa, registrovan u Poreznoj upravi.
 5. Šifra opštine: Upisuje se šifra opštine gdje je obveznik doprinosa registrovan, koristeći šifrarnik opština za uplatu javnih prihoda.
 6. Vrsta prijave: Odaberite tip prijave – “Prijava osiguranja”, “Odjava osiguranja”, ili “Promjena podataka o osiguranju”, u skladu sa situacijom.
 7. Telefon: Unesite broj telefona za kontakt u vezi sa podnesenom prijavom.
 8. E-mail adresa: Navedite e-mail adresu za kontakt u vezi sa podnesenom prijavom.

Drugi dio – Podaci o osiguraniku

Evo detaljnih uputa za popunjavanje drugog dijela obrasca JS3100, koji se odnosi na podatke o osiguraniku:

 1. JMB ili Lični Identifikacioni Broj: Unesite Jedinstveni matični broj osiguranika iz lične karte ili rodnog lista. Za strane državljane, unesite Jedinstveni identifikacioni broj dodijeljen od Porezne uprave.
 2. Prezime i Ime Osiguranika: Upisuje se prezime i ime iz lične karte ili pasoša.
 3. Djevojačko Prezime: Ako postoji, unesite djevojačko prezime osiguranika. Ovo polje nije obavezno.
 4. Datum Rođenja: Navedite dan, mjesec i godinu rođenja osiguranika, kako je navedeno u ličnoj karti ili pasošu.
 5. Spol: Odaberite odgovarajući spol osiguranika.
 6. Adresa Prebivališta: Unesite službenu adresu prebivališta osiguranika, registrovanu u MUP-u.
 7. Općina Prebivališta: Navedite naziv općine prebivališta osiguranika, prema evidenciji MUP-a.
 8. Kontakt Adresa: Ukoliko se razlikuje od adrese prebivališta, navedite ulicu i broj kontakt adrese, koja se koristi za slanje godišnjeg izvještaja o doprinosima.
 9. Kontakt Adresa – Poštanski Broj i Mjesto: Ako se razlikuje od adrese prebivališta, unesite poštanski broj i mjesto kontakt adrese.
 10. E-mail Adresa: Ovo polje nije obavezno. Ako unesete, e-mail adresa će se koristiti za korespondenciju.
 11. Stručna Sprema: Izaberite odgovarajuću stručnu spremu osiguranika.

Treći dio – Podaci o osiguranju

Da biste pravilno popunili treći dio obrasca JS3100, slijedite ove upute:

 1. Dnevno radno vrijeme: Upisujete dnevno radno vrijeme osiguranika u satima i minutama (npr., “Sati 08; Minuta 00”).
 2. Osnova osiguranja: Navedite osnov obaveze za plaćanje doprinosa, poput radnog odnosa ili specifičnog statusa (npr., “roditelj njegovatelj”).
 3. Zanimanje: Unesite zanimanje obveznika doprinosa kako je definisano na radnom mjestu, u skladu s službenim šifrarnikom zanimanja.
 4. Stručna sprema: Izaberite polje koje odgovara stručnoj spremi potrebnoj na radnom mjestu.
 5. Datum Prijave/Odjave/Promjene osiguranja: Upisujete relevantni datum za prijavu, promjenu ili odjavu osiguranja.
 6. Osnov za uplatu doprinosa: Navedite iznos bruto plate ili drugi iznos koji se koristi kao osnovica za uplatu doprinosa.
 7. Staž sa uvećanim trajanjem: Ako se radi o takvom stažu, navedite šifru radnog mjesta i stepen uvećanja.

Četvrti dio – Ovjera

U četvrtom dijelu obrasca JS3100, potrebno je ovjeriti ispunjeni obrazac. Ovaj dio uključuje sljedeće korake:

 1. Potpis podnosioca prijave: Osoba ovlaštena za podnošenje obrasca treba potpisati obrazac.
 2. Ime i prezime lica koje je popunilo prijavu: Navedite ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 3. Datum: Upisuje se datum popunjavanja prijave.
 4. Telefonski broj: Navedite broj telefona osobe koja je popunila obrazac. Ovaj broj će se koristiti za kontaktiranje u slučaju potrebe.
 5. Datum ovjere: Upisuje se datum ovjere.
 6. M.P.: Stavlja se pečat uplatioca doprinosa.

Polja 7, 8 i 9 se ne popunjavaju od strane podnosioca, jer su namijenjena za internu upotrebu Porezne uprave.

Ovjeravanje obrasca osigurava njegovu zvaničnu validnost i sprema ga za dalju obradu od strane relevantnih institucija.


obrazac js3100 logo Download Obrazac JS3100 2024

Advertisements
 • Published: 01.04.2024.
 • Updated: 04.04.2024.
 • License: Freeware
 • Version: 2024
 • Size: 0.1 MB
 • Publisher: pufbih
INFO: No restrictions.
Advertisements