Capture window

hypersnap

HyperSnap

HyperSnap je softver koji donosi sve potrebne alate za izradu screenshotova.