Crystaldiskinfo

crystaldiskinfo

CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo je besplatna aplikacija koja prikazuje informacije o hard disku i upozorava vas ako je dostigao kritičnu vrijednost.


crystaldiskinfo-portable

CrystalDiskInfo Portable

CrystalDiskInfo Portable je prenosiva verzija aplikacije koja prikazuje informacije o hard disku i upozorava vas ako je dostigao kritičnu vrijednost.