Edit

aegisub

Aegisub

Aegisub je besplatan program koji omogućuje uređivanje titlova za filmove i donosi brojne alate za profesionalnu upotrebu. Download Aegisub.


videopad-video-editor

VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor koristan video editor koji donosi sve alate za obradu filmova i drugih video datoteka.


artweaver

Artweaver

Artweaver je besplatan program za obradu i uređivanje fotografija koji korisnicima nudi stadardne i napredne alate.


free-mp3-cutter-and-editor

Free MP3 Cutter and Editor

Free MP3 Cutter and Editor je besplatna aplikacija koja omogućuje rezanje MP3 datoteka na manje dijelove.


fotosketcher

FotoSketcher

FotoSketcher je jednostavan program koji pretvara vaše digitalne fotografije u crteže urađene olovkom s definisanim parametrima.


fotosketcher-portable

FotoSketcher Portable

FotoSketcher Portable je prenosiva verzija jednostavnog programa koji pretvara vaše digitalne fotografije u crteže urađene olovkom s definisanim parametrima.


mixpad

MixPad

MixPad je mala aplikacija koja omogućuje miksanje audio zapisa uz pomoć profesionalnih alata.


photoinstrument

Photoinstrument

Photoinstrument je moćan program za uređivanje i retuširanje digitalnih fotografija. Download Photoinstrument.


corel-videostudio-pro-x7

Corel VideoStudio Pro X7

Corel VideoStudio Pro X7 je profesionalan program za uređivanje videa koji nudi veliki broj alata i efekata.


video-edit-magic

Video Edit Magic

Video Edit Magic je program za snimanje i uređivanje video datoteka, kao i snimanje s USB ili DV kamere.