Edit

the-godfather

The GodFather

The GodFather je besplatna aplikacija koja omogućuje grupno preimenovanje audio datoteka koristeći Tag/naziv/informacije datoteka.


id3-renamer

ID3 renamer

ID3 renamer je besplatan alat koji omogućuje organizaciju muzičkih kolekcija tako što ćete urediti ID3 tagove.


twistedbrush-open-studio

TwistedBrush Open Studio

TwistedBrush Open Studio je besplatan softver za uređivanje slika koji pruža niz mogućnosti i funkcija.


twistedbrush-pro-studio

TwistedBrush Pro Studio

TwistedBrush Pro Studio je pro verzija TwistedBrush Studia koja nudi dodatne funkcije i alate u odnosu na besplatnu verziju programa.


blender

Blender

Blender je besplatan program koji omogućuje kreiranje širokog raspona 2D i 3D sadržaja. Blender pruža veliki broj funkcija za modeliranje, teksturu, rasvjetu, animacije i video u jednom paketu.


blender-64bit

Blender 64bit

Blender 64bit je 64bitna verzija besplatan program koji omogućuje kreiranje širokog raspona 2D i 3D sadržaja.


reaper

REAPER

REAPER je moćan program koji omogućuje snimanje, uređivanje, miksanje i organiziranje multi-track audio zapisa.


rj-texted

RJ TextEd

RJ TextEd je potpuno opremljen tekst i source editor koji ima Unicode podršku.Download RJ TextEd.


rj-texted-portable

RJ TextEd Portable

RJ TextEd Portable je potpuno opremljen tekst i source editor koji ima Unicode podršku.Download RJ TextEd Portable.


hornil-stylepix

Hornil StylePix

Hornil StylePix je besplatan program za obradu i uređivanje fotografija koji donosi veliki broj alata. Download Hornil StylePix