RogueKiller Logo

RogueKiller

RogueKiller je aplikacija protiv zlonamjernog softvera napisana u C ++. Aplikacija može otkriti i ukloniti generički zlonamjerni softver, ali i neke napredne prijetnje poput rootkita i crva. RogueKiller može pronaći zlonamjerni softver koristeći brojne različite tehnike poput heuristike i pronalaženja potpisa.

roguekiller Download RogueKiller 14.0.1.0

Alternativni programi

Comments are closed.